Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs van de kinderen, ieder op hun eigen terrein. We hebben ook ieder onze eigen expertise: ouders kennen hun kind het beste, terwijl school veel kennis heeft over onderwijs en ontwikkeling. Als we dit combineren, geven we kinderen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders, zodat thuis en school op elkaar worden afgestemd.

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij de school:

  • Twee keer per jaar vinden er tienminutengesprekken plaats. Hierin bespreken we samen met u hoe het gaat met uw kind op De Parel.
  • Er zijn veel momenten voor informeel contact. U bent bijvoorbeeld welkom tijdens vieringen, bij de gebedsgroep en op ouderavonden.
  • Via de MR hebben ouders ook inspraak over het schoolbeleid. Ouders denken bijvoorbeeld mee over zaken als veranderingstrajecten en de begroting.
  • Ouders kunnen daarnaast hun talenten actief inzetten als ondersteuning van het leerproces, of bijvoorbeeld door extra activiteiten aan te bieden die het onderwijs ondersteunen of ontspanning geven voor de kinderen. Bij dat laatste kunt u denken aan Koningsspelen, uitjes naar bijvoorbeeld het museum, ondersteuning op de route naar de gymzaal, pakjesfeest en onze christelijke vieringen. En natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen als u iets wilt delen. Zo zorgen we samen voor goed onderwijs!