Onze identiteit

EBS De Parel is een christelijke school met een evangelische grondslag. Deze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze school. Die identiteit wordt iedere dag ‘geleefd’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders en is een integraal onderdeel van de school. Dat is te zien en te proeven in de keuzes die we maken in onderwijs, begeleiding van de kinderen en de omgang met elkaar. De christelijke identiteit van onze school staat als een huis, we hebben dat in de afgelopen jaren verwoord als ons ‘goud’. Dat betekent dat wij de komende jaren met name dit GOUD willen laten schitteren.

Waar van oudsher de school gekoppeld was aan een kerk is dit nu minder vanzelfsprekend. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn verbonden aan allerlei verschillende kerken en gemeenten. Op onze school willen we op basis van deze diversiteit en onze grondslag kleur geven aan de christelijke identiteit van de school. De strategische koers en de uitgangspunten van de school (waaronder de grondslag) zijn richtinggevend bij het bepalen van onze standpunten. De verenigingsstructuur, het toelatingsbeleid van leerlingen en de identiteitsverklaring voor leerkrachten borgen onze identiteit en sluiten aan op onze visie en missie.

Evangelisch? Hoe zie je dat?

Op EBS De Parel leven we vanuit ons geloof in Jezus, vertellen we verhalen uit de Bijbel, zingen we eigentijdse christelijke liedjes. Vanuit de methode Kids Dichtbij God stellen we de thema’s gebed, aanbidding, leven met de Heilige Geest en leven in Gods’ Koninkrijk centraal. De methode ‘Jij bent Uniek’ wordt jaarlijks een aantal weken centraal gesteld. Het geeft input aan de ‘uniciteit’ van ieder kind, een waarde vanuit onze evangelische identiteit.

In het thematisch onderwijs komt ook onze identiteit terug. We vieren gezamenlijk Kerst en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We hebben jaarlijks een aantal gezamenlijke afsluitingen van een thema.

Gebedsgroep

De Parel heeft een gebedsgroep van betrokken ouders die wekelijks samenkomen om voor de leerlingen, de leerkrachten, de klassen en de school te bidden. Wekelijks brengen zij onze school en iedereen die daarbij betrokken door het gebed bij onze Hemelse Vader. Wij geloven dat er kracht uitgaat van dit gebed en we voelen ons gesteund door het gebed van mensen om ons heen.

CorDeo Scholengroep

De Parel is onderdeel van CorDeo Scholengroep. CorDeo vindt haar bestaansrecht in een heldere christelijke identiteit, waarbij wordt opgemerkt: ‘Onze identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze scholen rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen’. Alle medewerkers van De Parel onderschrijven deze uitgangspunten van harte; wij leven en werken vanuit de basishouding dat ‘Christus in ons leeft’ (Gal. 2: 20). Vanuit die gedachte beloven wij een aantal belangrijke dingen aan ouders/verzorgers die hun kinderen aan De Parel toevertrouwen.

Het volledige identiteitsdocument van CorDeo Scholengroep vindt u hier.