Communicatie

Communicatie met ouders

Communicatie
We vinden het heel belangrijk om met ouders/verzorgers van onze leerlingen in contact te blijven. We doen dat op verschillende manieren.

Parro

Op EBS De Parel maken we gebruik van de app Parro. In deze app worden gespreksmomenten met ouders ingepland, is er een agenda met activiteiten en plaatsen leerkrachten regelmatig een update uit de groep. Iedere maand wordt een nieuwsbrief verstuurd vanuit de school.

Koffieochtenden en ouderavonden

Op de Parel organiseren we regelmatig een koffie-ochtend. Op de koffie-ochtend staat de ontwikkeling van de school centraal of wordt er een specifiek onderwerp behandeld. Daarnaast is er ten minste één ouderavond per jaar.

Groei en ontwikkeling van kinderen

Om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen, ontvangen ouders twee keer per jaar een rapportage van de metingen vanuit het leerlingvolgsysteem. Aan het einde van het jaar wordt het rapport uitgereikt. Hierin wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling in beeld gebracht.

Er zijn twee vaste gespreksmomenten met leerkrachten, de tienminutengesprekken. Deze vinden plaatst aan de start van het jaar en rond februari, wanneer de uitkomsten van de DIA-metingen bekend zijn. Daarnaast is er rond mei een facultatief gespreksmoment op uitnodiging van de leerkracht.