Klachtenregeling

Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen/ klachten ergens kwijt kunt. Als u ergens niet tevreden over bent, gaat u naar:

Stap 1: De persoon die daar direct bij betrokken is

Blijft de klacht bestaan dan kunt u naar

Stap 2: Directie of IB-er (alleen leerling-zaken)

Mocht de interne procedure de klacht niet wegnemen, dan kunt u naar het:

Stap 3: College van bestuur

Het bestuur is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.

 

Externe vertrouwenspersoon

Mogelijk is het lastig uw klacht goed te formuleren. Hiervoor kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De extern vertrouwenspersoon is werkzaam bij een onafhankelijke partij. De klacht moet worden ingediend bij het College van Bestuur of rechtstreeks bij De landelijke Klachtencommissie (GCBO) van Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Wanneer de klacht om mogelijk strafbare feiten gaat, kan de extern vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij politie en justitie.

Overigens hebben personeelsleden van school meldplicht en heeft het bevoegd gezag (College van Bestuur) aangifteplicht wanneer er vermoeden is van een seksueel misdrijf.

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. De regeling staat ook op de website van CorDeo scholengroep (www.cordeoscholen.nl/klachtenregeling/). Adres klachtencommissie: Klachtencommissie p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Externe vertrouwenspersoon Tanja van der Vinne t.vandervinne@viaa.nl

06-12953302

College van Bestuur www.cordeoscholen.nl/klachtenregeling/

 

Elke jaar informeren de contactpersonen de leerlingen in de groepen over hun rol in de school.