Volgen van groei

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. In onze visie kunt u lezen dat wij gaan voor GOUD. We willen een veilige leeromgeving creëren waarin kinderen zich Geborgen voelen, zodat ze zich optimaal kunnen Ontplooien. Dit doen we onder andere door het aanbieden van passend en Uitdagend onderwijs ondersteund door thema’s. We moedigen kinderen aan Durf en Daadkracht te tonen. Om deze ontplooiing en groei te volgen maken we gebruik van verschillende toetsintrumenten. Hierbij ligt de nadruk op groei.

DIA

Met Diatoetsen kunnen we die ontwikkeling volgen en groei in beeld brengen. Leerlingen maken twee keer per jaar een volgtoets op de vakgebieden begrijpend lezen, woordenschat, spelling en taal en rekenen. Deze volgtoetsen zijn adaptief. Dit betekend dat de toets zich aanpast aan de mogelijkheden en groei van een leerling. Meer informatie vind u terug in de ouderfolder. Als school onderstrepen we de vier uitgangspunten van Diatoetsen:

  • Laat iedere leerling groeien. Het maakt niet uit op welk niveau een leerling zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun taal- en rekenontwikkeling.
  • Toetsen om verder te komen. Toetsresultaten geven richting aan de verdere ontwikkeling van leerlingen. Dia-groeiwijzer helpt daarbij door de zones van ontwikkeling aan te duiden met opeenvolgende kleuren. Diaplus sluit hierop aan.
  • Recht doen aan verschillen. Iedere leerling is anders. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Profielanalyses geven relatief sterke en zwakke punten aan.
  • Laat het onderwijs groeien. Als leerlingen groeien zie je dat terug in de resultaten van je school. Meteen na het toetsen ontvang je betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages. Zo biedt het online lerarenplatform, de Dia-groeiwijzer, onderwijsprofessionals niet alleen inzicht, maar ook gemak.

(DIATaal, 2023)

 

Doorstroomtoets groep 8

In februari 2022 is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Het ministerie van OCW schrijft dat hierdoor ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’ krijgen. Relevante data:

  • Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.
  • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zal tijdens de genoemde centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs het schooladvies naar boven worden bijgesteld wanneer de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Zo draagt de toets bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en ook aan meer kansengelijkheid.