Over onze school

Onze visie: waar wij in geloven 

‘Ieder kind geliefd, gezien en gekend’

Wij geloven in goed doelbewust en betekenisvol onderwijsals belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze kinderen en de ontwikkeling van onze maatschappijGoed onderwijs dat kinderen vormt en voorbereidt om zowel in het heden als in het latere leven een plek in te nemen. Goed onderwijs is er op gericht elk kind alle kansen te bieden zich te ontwikkelen. Dmanier waarop we die kansen bieden verschillen: daar is niet één recept voor en dat kent vele vormen. 

Wij geloven in God, de God van de Bijbel, door wie wij ons gekend en geliefd weten. Zoals God naar ons kijkt, willen wij ook naar elkaar kijken. Ieder van ons is even waardevol; gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent niet dat wij perfect zijn. We leven in een gebroken wereld, schieten als mens vaak te kort en zijn allemaal in meer of mindere mate beperkt. Samen leren omgaan met tekorten en elkaar ook in de beperkingen omarmen is een vorm van goede liefde en goed opvoeden. Door de gebrokenheid heen straalt Gods liefde.  

Onze missiewaar wij voor gaan 

Wij gaan voor goed èn christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon èn heel bijzonder. Onderwijs waar een kind geliefd, gezien en gekend wordt, waar kansen en ruimte wordt geboden om tot leren te komen. Onderwijs waar aandacht is voor het leren van vaardigheden en gericht op het proces. We leren hoe we zorgdragen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hoe we Zijn licht mogen laten schijnen.  

Op onze school ontdekken leerlingen waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden, waar ze blij van worden. Maar er is eveneens ruimte en ondersteuning om te leren om te gaan met je beperkingen en tekortkomingen; je kunt niet alles, je vindt dingen lastig, je voelt je niet altijd gelukkig. We zien het als onze opdracht om samen met de ouders, kinderen te laten ontdekken dat ze met al hun mogelijkheden en beperkingen fantastisch zijn zoals ze zijn. Waar we elke dag weer leren mogen in het vertrouwen dat God een bedoeling heeft met jou en met jouw leven! Waarin kinderen, ouders, collega’s en andere betrokkenen ervaren dat zij worden geliefd, gezien en gekend! 

Klik hier voor een inkijkje in de school